חיזוק והעצמת הוועדים העממיים

 פרויקט זה מתבצע בשותפות עם מרכז מוסאוא ובתמיכת האיחוד האירופי, במטרה ללוות קבוצה מהוועדים העממיים להגנה על האדמות והדיור ביישובים הערביים, במאבקם למיצוי זכויות היישובים בערבים בסוגיות הקרקע והדיור.

הפרויקט כולל ליווי מקצועי לוועדים העממיים, ומיפוי תכנוני וליווי מקצועי שמטרתו הקניית כלים תכנוניים לחברי אותם וועדים לשיפור רמת עבודתם וסנגורם בפני השלטונות והמוסדות הממשלתיים.