X إغلاق
X إغلاق
נציגי הכפרים אל-עריאן, אום אל-קטף ומייצר ביקרו במעל"א
10-08-2012 - 13:10
ביום רביעי ה- 8 לאוגוסט ביקרו נציגי הכפרים: אום אל-קטף, מייצר ואל-עריאן בנוסף לנציגי הועד הציבורי בוואדי ערה את משרדי המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי (מעל"א) כדי להתייעץ ולעמוד על האפשרויות והסכנות במינוי ועדת החקירה החדשה לגבולות המועצות האזוריות והיישובים בתוך מועצות אלה.
 
בישיבה השתתפו בנוסף לנציגי מעל"א: מר אחמד מלחם יו"ר הועד הציבורי בוואדי עארה, יוסף כבהא מכפר אל-עריאן, בדיע אבו רקיה ממייצר, ספיאן ועלי כבהא מאום אל-קטף ומאוחר יותר הצטרף ח"כ ד"ר חנא סויד.
 
לפני כשבוע פרסם מעל"א קריאה בעיתונות הערבית במטרה למשוך תשומת הלב של תושבי כ- 25 כפרים ערביים השייכים למועצות אזוריות שונות, להודעת מנכ"ל משרד הפנים על הקמת ועדת חקירה לגבולות היישובים באותן מועצות אזוריות.
 
חשוב לציין שמנכ"ל משרד הפנים הודיע על מינוי ועדת החקירה לפי סעיף 228 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) אשר נותן לשר הפנים למנות ועדת חקירה לגבולות בין היישובים במועצות האזוריות בנוסף לגבולות שטח השיפוט של אותן מועצות.

 

נציגי הכפרים אל-עריאן, אום אל-קטף ומייצר ביקרו במעלא

הוסף תגובה
שם
תגובה
שלח