סיכוי, מרכז הגר והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי מזמינים לכנס בנושא: התחדשות עירונית בישובים הערביים

תאריך פרסום: 04/01/2021