שינויים חיוביים בתכנית המתאר לירכא: ולנת"ע קיבלה חלקים מההתנגדות של התושבים, במקום ומעל"א

תאריך פרסום: 03/10/2012
 
הישג חשוב לתושבי ירכא ולעמותת במקום והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי (מעל"א)  לאחר שועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) קיבלה חלקים מרכזיים מההתנגדות שהגישו שלושת הגופים לתכנית המתאר במחוז הצפון.
 
ההחלטה הינה החלטה חשובה במיוחד לאור השפעתה, לא רק על ירכא, אלא על היישובים הערבים בכלל.
 
ולנת"ע החליטה כמעט פה אחד בהחלטתה: "לקבל את התנגדות המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, עמותת במקום ותושבי ירכא לעניין סעיף 13.3 בהוראות התכנית – כך שיהא זה בסמכותה של הוועדה המחוזית להרחיב את שטח הישובים, הכולל שטח ישוב כפרי, שטח ישוב עירוני ואזור תעסוקה מרחבי..."
 
כמו כן ובמענה להתנגדות המליצה הוועדה למועצה הארצית לתכנון ולבניה לקיים דיון עקרוני בדבר הצורך במתן הוראה בדבר הכנת שינוי נקודתי בסעיף אשר יאפשר במחוז הצפון ובנפת באר שבע אישור של תכנית מקומית המציעה תוספת שטח לבינוי אשר חורגת מגבולות המרקם העירוני.
ההתנגדות הוגשה נגד תכנית המתאר המחוזית תמ"מ 2/9/2 שמתעלמת מ-130 בתים השייכים לתושבי ירכא שנבנו על האדמות הפרטיות שלהם. מעל"א ציין בהתנגדות שבעיה זו הינה בעיה אופיינית ליישובים הערבים בישראל, מאחר ושם רוב הקרקעות נמצאות בידיים פרטיות ואינן בבעלות המדינה או מנהל מקרקעי ישראל (או בשמה החדש רשות מקרקעי ישראל- רמ"י), דבר אשר מחייב את התושבים לבנות על אדמותיהם הפרטיות גם אם אותן אדמות מחוץ לשטח הבניה.


בהתנגדות ציינו מעל"א ובמקום שהמטרה של התכנית הייתה לספק פתרונות לבניינים שנמצאים מחוץ לאזור הבניה בכפר אך בפועל התכנית התעלמה מאזורים נרחבים מצפון וממזרח לכפר מבלי להכלילם בתוואי התכנית.


המתנגדים ציינו שלאחר בדיקה מדוקדקת לכל התכניות באזור לא נמצא שום חסם להרחבת אזור הפיתוח בירכא ולכלול את כל הבתים הקיימים מצפון לכפר לתכנית המוצעת. במיוחד לאור כך שהתכנית הארצית תמ"א/35 קובעת שאזור זה הינו אזור "מארג עירוני".