מעל"א לרשויות הערביות במחוז חיפה: לקחת חלק בישיבת שיתוף הציבור בנושא הרחבת המחצבות

תאריך פרסום: 19/09/2012

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי (מעל"א) הזהיר את הישובים הערבים במחוז חיפה מתכנית מוצעת במסגרת תמ"א 14/ב למחצבות.
מעל"א שלח מכתבים לרשויות המקומיות: טמרה, כאבול, טורעאן, בסמה, כפר קרע, ערערה, שפרעם, אעבלין וביר אל-מכסור בנוסף לוועד הציבורי בדאר אל-חנון.
במכתב מעל"א הודיע לרשויות על כוונת משרד הפנים לקיים ישיבת שיתוף ציבור בנושא התכנית להרחיב את המחצבות ולמען סיפוק צרכי ישראל מחומרי הגלם שנכנסים בכל פרויקטי הבניה והפיתוח עד לשנת 2040.
מעל"א דרש מהרשויות המקומיות לשלוח נציגים משלהם לישיבה ולהודיע לתושבים על קיום הישיבה על מנת שישתתפו בה ויציגו את העמדות שלהם לגביה.
 

הקמת מחצבה חדשה "עמק זבולון" על אדמות טמרה וכאבול

 
מעל"א חשף את הכוונה של מנהלת התכנון להקים מחצבה חדשה בשם "עמק זבולון" על אדמות טמרה וכאבול. לפי מעל"א המחצבה תחולק ל-3 אזורים שהשטח הכולל שלהם הינו 3,400 דונם בעוד שהשטח הכולל של המחצבה ביחד עם אזור ההשפעה שלה יגיעו ל- 13,500 דונם.
מעל"א גם הראה שחלק גדול מהמחצבה 780 דונם הינם על שטח שיפוט טמרה.
מעל"א מצידו הביע את אי שביעת רצונו מהמיקום החדש למחצבות מבלי לבדוק את הבעלות על הקרקעות ומבלי להודיע לרשויות המקומיות בעלות העניין.
 

הרחבת מחצבת "גולאני" על חשבון אדמות טרעאן
כמו כן, חשף מעל"א את כוונת מנהל התכנון להרחיב את מחצבת "גולאני" הסמוכה ליישוב טורעאן.
לפי הבדיקה שעשה מעל"א לתכנית שאינה סופית עדיין, מתברר ששטח המחצבה המאושר עד היום הינו 775 דונם בעוד שהתכנית החדשה מתכוונת להגדיל שטח זה ל- 1,055 דונם. בנוסף כמובן לאזור השפעה שיגביל עוד יותר את אפשרות התפתחות הכפר בעתיד.
 
הרחבת מחצבת "וירד" בואדי עארה
 
מחצבת ורד נחשבת לאחת מארבעת המחצבות הגדולות במחוז חיפה, והיא מספקת את תצרוכת חומרי הגלם למטרופולין חיפה ומרכז הארץ. מעל"א הזהיר בעבר מכך שמנהלת התכנון בדקה בעבר את אפשרות הרחבת מחצבת "ורד" ואת השפעות הרחבה זו.
הצעה להרחיב את המחצבה מזרחה לכיוון חריש נפסלה לאחר שנציגים שונים התנגדו לה מאחר ולהרחבה זו ייתכנו השפעות על אפשרות התפתחות העיר החרדית שעשויה לקום בחריש. אך אותם נציגים הציעו להרחיב המחצבה דרומה וצפונה לכיוון הישובים הערביים: אום אל-קטף ודאר אל-חנון.
 
חשוב לציין כאן ששטח ההשפעה הנדרש להגן על ביטחון ובריאות הציבור הינה כ- 500 מטר, בעוד שהתכנית המוצעת מתכוונת להרחיב את המחצבה למרחק של לא יותר מ- 150 מטר מאום אל-קטף הדבר שיביא פגיעה סביבתית ובריאותית גדולה לתושבים בנוסף למניעת היישוב מלהתפתח בעתיד.