מעל"א הגיש התנגדות בשם שפרעם ובסמת-טבעון נגד ההתעלמות מהן בחלוקת הכנסות אזור בתי הזיקוקות מאזור בתי הזיקוק

תאריך פרסום: 05/09/2012

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי הגיש התנגדות בשם עיריית שפרעם ובשם מועצה מקומית בסמת-טבעון לאור הוצאת שני יישובים אלה מרשימת היישובים שמקבלים חלק מהכנסות מתחם בית הזיקוק בחיפה.
 
מנכ"ל משרד הפנים עמרם קלעג'י הודיע לפני יותר מחודשיים על מינוי ועדת חקירה בנושא חלוקת ההכנסות מהמתחם (שמגיעות בערך לכ- 85 מליון ₪ בשנה) כאשר נכללו כל הרשויות המקומיות המושפעות מהאזור, פרט לשתי הרשויות המקומיות: שפרעם ובסמת טבעון.
 
משרד הפנים בפרסום שלו לקהל על מינוי הועדה לא התייחס לתנאים ולפרמטרים שלפיהם הוא בחר ביישובים, אך האפליה גלויה לעין מאחר וכל היישובים שנמצאים ברדיוס 9 ק"מ מאזור מתחם בתי הזיקוק בחיפה נכללו בכתב המינוי חוץ מאשר שפרעם ובסמת טבעון. זאת למרות שתחום השיפוט של שני יישובים אלה מרוחקים פחות מ-8 ק"מ מהמתחם.
מעל"א הדגיש בהתנגדותו ש-"כתב המינוי התעלם מקיומן של עיריית שפרעם ושל מועצת בסמת-טבעון!! כל זאת, למרות העובדות המצביעות על כך, כי שתי רשויות אלה הינן דומות באופן מלא, מבחינת מאפיינים גיאוגראפיים, פיזיים וסביבתיים לרשויות הנכללות בכתב המינוי ואף הינן בעלות נקודות זיכוי יותר גבוהות מחלקן, וזאת בשל המצב הכלכלי-חברתי של שתי הרשויות, ומידת ההזדקקות להכנסות מאזור בתי הזיקוק".
 
מעל"א הזכיר ש-"במקרה של חלוקת ההכנסות של בתי הזיקוק בחיפה ,כמשאב ציבורי, שהארנונה מהווה המקור העיקרי להכנסות אלו, קיימת חובה להשתמש במהותה של הארנונה ככלי ליישום צדק חלוקתי וחברתי, במיוחד בשלב החלוקה של העודפים, על מנת להוות מכשיר ל"פיזור ההון" ולסגירת פערים חברתיים".
 
בסוף הדוח הציע מעל"א מודל אמפירי אשר מתבסס על פרמטרים מדידים וקבועים שיקבעו את החלוקה ופרמטרים אלה הם: המאפיינים הגיאוגראפיים, המאפיינים החברתיים-כלכליים והמאפיינים הסביבתיים.