התכנון המתארי ביישובים ערבים בישראל - תמונת מצב

תאריך פרסום: 04/09/2012
דו"ח משותף של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי (מעל"א) ו-'במקום' מציע לראשונה סקירה שיטתית ועדכנית של המצב התכנוני בישובים הערביים בישראל.

הדוח סוקר את מצב תכניות המתאר ב-119 ישובים ערביים הכוללים אוכלוסייה של כ-950,000 תושבים ועורך השוואה מקצועית בין מצבם התכנוני של ישובים ערביים מול ישובים יהודיים בעלי מאפיינים דומים.