דיור בר השגה בחברה הערבית בישראל תמונת מצב

תאריך פרסום: 16/09/2014

דו"ח זה הינו תוצר של עבודה של הקואליציה לדיור בר השגה בישראל, אשר הובילה פרויקט לימודי ייחודי שביקש ללמוד מקרוב ולעומק את סוגיות הדיור והדיור בר-השגה בחברה הערבית בישראל.

דיור בר השגה הינו נושא תכנוני מהותי אך סבוך, שטרם הוסדר באופן משביע רצון במדיניות הממשלה ועוגן במוסדות התכנון בישראל. דיור בר השגה בחברה הערבית בישראל סבוך אף יותר, במיוחד כשמדובר בחברה בה סוגיות הקרקע, הבניה והדיור הן כולן סוגיות טעונות פוליטית.

הקואליציה לדיור בר השגה בישראל המונה גופים חברתיים ואקדמיים העוסקים בקידום זכויות האדם בתחום דיני התכנון והבניה (כי אז נכלול את המשפט והתכנון) , מציעה חשיבה חדשה על בעיית הדיור בישראל במטרה לתת מענה למחסור בדיור בהישג יד הן בחברה היהודית והן בחברה הערבית.

בדו"ח זה מבקשת הקואליציה להביא בפני אנשי מקצוע וגורמים נוספים המשפיעים על התכנון והבניה בחברה הערבית, תוצאות הפרויקט הלימודי שקידמה הקואליציה בחברה הערבית במשך כשנתיים, ולהציג מידע מרוכז ותכליתי על סוגיות הדיור הקיימות בחברה הערבית היום ועל האפשרויות הקיימות להתערבות לצורך מתן מענה למצוקות הדיור בישובים הערביים ולשילוב דיור בר השגה בתכנון בישובים אלה.

מטרת הדוח היא לשרטט "מפת דרכים" להמשך מחקר ולפעילות מומלצת לשינוי חברתי למתן מענה לחלק מבעיות הדיור הקיימות , הן על ידי רשויות המדינה והרשויות המקומיות, והן על ידי ארגוני החברה האזרחית.

הדוח בא להוסיף על דוחות מעמיקים וחשובים שכבר נעשו בעניין מצוקת הדיור בחברה הערבית. דוחות רבים התמקדו בסוגיית ההפליה התכנונית והיעדרן של תכניות מתאר ותכניות מפורטות ברבים מן הישובים, בהפליה בהקצאת קרקעות ובקביעת גבולות השיפוט, בצמצום מרחב ההתפתחות של הישובים על ידי הגבלתם בתחום שיפוט מצומצם, והקמת ישובים קהילתיים המיועדים לאוכלוסייה יהודית, הפיתוח הלקוי של התשתיות בישובים אלו והשירותים הניתנים להם על ידי הרשויות ועוד.

דוח זה אינו עוסק בסוגיות הנ"ל אלא מוסיף ומסמן נושאים נוספים המטרידים את האזרחים ברשויות הערביות או ברשויות מעורבות מבחינת השגוּת הדיור, תנאי הדיור ותמהיל הדיור.

הדו"ח מחולק לשלושה חלקים: החלק הראשון מציג נתונים גיאוגראפיים, דמוגראפיים, כלכליים-חברתיים של האוכלוסייה הערבית; החלק השני, מתאר את הפרויקט שהקואליציה לדיור בר השגה יזמה בתוך החברה הערבית, לרבות הסיורים שהתבצעו במסגרת לימוד הנושא בתוך הישובים הערביים והיישובים המעורבים; החלק השלישי מתאר את הממצאים העיקריים של תהליך הלימוד והחלק האחרון מציג מסקנות, ממצאים וסיכום.

לקריאת הדו"ח נא ללחוץ כאן