מחיר המטרה: מכרזים ליהודים בלבד

תאריך פרסום: 23/12/2014

כתבה מאת עינאיה בנא־גירייס מתכננת ערים במרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ועו"ד גיל גן־מור מהאגודה לזכויות האזרח.

לכתבה המלאה מעיתון The Marker נא ללחוץ כאן