להקים את הכפר הדרוזי החדש על האדמות המופקעות מהיישובים הדרוזים

תאריך פרסום: 27/01/2016

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי והוועד הדרוזי להגנה על האדמות:

להקים את הכפר הדרוזי החדש על האדמות המופקעות מהיישובים הדרוזים 

האדמות שהופקעו מהיישובים הדרוזים מתאימות יותר להקמת כפרים דרוזים חדשים מאשר הקמת יישובים והתנחלויות ליהודים בלבד.

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי והוועד הדרוזי להגנה על האדמות קיימו ישיבה מיוחדת לדון בבעיית האדמות ומצוקת הדיור בכפרים הדרוזים, גם כן נדונה סוגית הקמת כפר דרוזי חדש שעלתה לאחרונה. ה* הדגישו שאין להם שום התנגדות לעקרון הקמת כפר דרוזי חדש אך המיקום המוצע על אדמות הכפר העקור נימרין הינו חלק ממדיניות הפרד ומשול שהממסד נוקט באופן עקבי כלפי האוכלוסייה הערבית, דבר המעלה שאלות רבות לגבי הכוונות האמיתיות העומדות מאחורי ההצעה הממשלתית.      

מעל"א והועד הדרוזי להגנה על האדמות מדגישים שהכפרים הערבים הדרוזים צמאים לפתרונות דיור, ועל הממשלה לטפל בבעיות אלו ולשנות את מדיניותה הקיימת ותאפשר הרחבת תחומי הבנייה של אותם כפרים ותאשר תוכניות מתאר המתאימות לצרכיהם. בנוסף הנוכחים הדגישו את בעית אי חיבורם של אלפי בתים לרשת החשמל וחובת המדינה למצוא פתרון לבעיה זו שמונעת מעשרות אלפי תושבים  תנאי חייהם הבסיסיים.

הנוכחים הביעו את התנגדותם הנחרצת ודחייתם המוחלטת לפגיעה באדמותם ורכושם של העקורים  וההתנגדות ההיסטורית של הנהגת העדה הערבית הדרוזית הדתית והעממית לכך בכל תוקף. ראוי לציין בהקשר זה את תושבי בית ג'אן וסירובם לפצותם בקרקע בבעלות נפקדים או עקורים במקום האדמות ש​​החרימה המדינה בעמק "אל-ח'ייט" (ליד טובא) לאחר הקמת המדינה. גם כן זה אותו היגיון שעמד בפני אנשי עוספיא ודאלית אל-כרמל לפני כמה שנים במאבקם נגד הפקעת האדמות בג'למה ומנצורה, שבו נאלצה המדינה לפצות אותם על הקרקעות שהפקיעה, ודחו את הצעת המדינה לפצות אותם בשטחים השייכים לכפר העקור אום אל-זינאת. בשני המקרים הללו הקו המנחה הוא שזה לא מפאת ערכיה של העדה הערבית הדרוזית, לקבל אדמות של נפקדים או עקורים, לאורך כל הזמן רבים מהשיח'ים הדרוזים מדגישים כי הדבר אסור בתכלית האיסור מבחינה דתית, והינו שנוא ביותר.

הנוכחים הדגישו חשיבות המעקב אחרי ההתפתחויות בנושא הקמת יישוב דרוזי חדש, ולא להסתפק בהתנגדות לעניין, אלא לעבוד כדי לסכל את התכנית, ולהגיש תכנית חלופית להקמת כפר דרוזי חדש על האדמות המופקעות מהכפרים הדרוזים על ידי המדינה, כי יותר משני שליש מאדמות הכפרים הדרוזים  הוחרמו על ידי הרשויות הישראליות מאז קום מדינה, ואם כוונות המדינה אמיתיות, אפשר להקים את הכפר החדש על אותן אדמות.