המועצה הארצית לתכנון ובניה אימצה את הסתייגויות המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי לשינויים תמ"א 35

תאריך פרסום: 12/02/2016

המועצה הארצית לתכנון ובניה אימצה את הסתייגויות המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי לשינויים תמ"א 35

המועצה הארצית לתכנון ובנייה צפויה לאשר בשבועיים הקרובים שורת שינויים בתוכנית המתאר הארצית לפיתוח (תמ"א 35) שתאפשר הרחבה של השטחים המיועדים לבנייה ביישובים ערביים רבים בגליל, בוואדי ערה ובאזור המשולש. האישור הוא חלק מיישום החלטת הממשלה שהתקבלה לפני חצי שנה על שיפורים במערכת התכנון והבנייה ביישובים לא יהודיים. בשנתיים האחרונות מוכנסים שינויים ועדכונים בתמ"א 35 — התוכנית הקובעת היכן ניתן לבנות והיכן לשמור על שטחים פתוחים. בין השאר, מתקיים דיון בשאלה עד להיכן יש להרחיב את "המרקמים העירוניים" —...

 

 

לכתבה המלאה מעיתון הארץ נא ללחוץ כאן