מחזור ב' של קורס סוכני שינוי לאנשי מקצוע מתחום התכנון העירוני, ההנדסה האזרחית והאדריכלות 2016

תאריך פרסום: 24/02/2016

במהלך השנים ,  נוכחנו לראות,  כי בוגרי הקורסים שלנו הפכו למובילים בתחום היהודי-ערבי, הישראלי-פלסטיני בקרב עמותות העוסקות בנושא. בוגרי הקורסים שקיימנו הם פעילים בארץ ובפלסטין בעבודה נגד הגזענות, בקידום זכויות אדם ובניהול והנחיית פרויקטים משותפים למשתתפים משני העמים. הגענו למסקנה כי הידע שצברנו בתחום רלוואנטי גם לבעלי מקצועות  נוספים בחברה הישראלית והפלסטינית. אנו בוחרים מקצועות שהעוסקים בהם יכולים להשפיע על המתרחש במערך היחסים בין שני העמים. בעבר הכשרנו אנשי תקשורת, מנהלי בתי ספר ומחנכים, פסיכולוגים ועובדים סוציאלים, עורכי דין, אנשי רפואה ואנשי תכנון.

הקורס המוצע מתקיים בשיתוף פעולה בין ביה"ס לשלום והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי שבעילבון, ארגון מוכר שיתרום במתן כלים, ידע וניסיון מקצעויים להובלת שינוי במדיניות.

הקורס שלפניכם מיועד  למתכננים עירונים, אדריכלים  ומהנדסים אזרחיים שהם גם מתכננים ערבים ויהודים. בחרנו במקצועות אלה משום שהם מקצועות אשר באמצעותם  אפשר להשפיע על מערך היחסים בין יהודים ופלסטינים בישראל. בליבו של הסכסוך עומדים נושאים של קרקע  וזכויות תכנון במרחב. עד כה קיימנו שני קורסיםלמתכננים , אדריכלים ומהנדסים אזרחיים בתחום ולאור ההצלחה אנחנו פותחים קורס שלישי בתחום.

 

תכנון או אי תכנון יכולים להפוך במקרים רבים לכלי לשליטה במיעוט או בעם הנכבש. התכנון בארץ מושפע מכוחות פוליטיים ומאינטרסים כלכליים עד כדי כך שלעיתים נדמה שאין הוא אלא כלי לקידום אינטרסים של בעלי הכוח בחברה. תהליכי התכנון ותוצריו כיום אינם נתפסים ברוב המקרים  במונחים של זכויות הפרט וזכויות הקהילה לשוויון, לשקיפות ולשיתוף- לא ברשויות ולא בציבור.

 

התוכנית תעסוק בנקודת המפגש בין הלאום והמקצוע בהקשר לקונפליקט היהודי-פלסטיני, בדילמות המעסיקות את המתכנן בבואו לאשר תוכנית, לתכנן אזור או עיר. מהם השיקולים המכריעים בין  השיקולים שעומדים בפני המתכנן: שיקולי זכויות אדם, שיקולי רווחת התושבים, שיקולים כלכליים שיקולים פוליטיים, שיקולים לאומיים ועוד.  החיבור בין הידע הרב של ביה"ס לשלום בנושא יישוב סכסוכים והנחיית קבוצות בקונפליקט ובין הידע המקצועי הרב בנושאי תכנון של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי מאפשר עליית מדרגה בקיום הקורס.

הקורס הוא בן 120 שעות ומיועד ל24 מהנדסים,  אדריכלים העוסקים בתכנון  ומתכננים עירוניים ערבים ויהודים. הקורס ימשך שנה. הקורס יחל בפברואר 2016 ויסתיים בינואר 2017.

 

 

מרכיבי הקורס:

סדנא פותחת  לדיאלוג פתוח בין המתכננים  בת שלושה ימים בוואחאת אל סלאם/ נווה שלום.

סדנא דו-לאומית בת שני ימים לקראת סיום הקורס שתעסוק בדילמות תכנוניות והקשרן ליחסי יהודים ופלסטינים אזרחי ישראל.

דיון בדילמות הנובעות מהקונפלקט בין הזהות הלאומית והזהות המקצועית בעבודתו של המתכנן האדריכל והמהנדס. כמו כן הקבוצה תעסוק בפרויקטים שהקבוצה מעוניינת לקדם.

בנוסף יתקיימו 10 פגישות אחת לחודש בימי שישי. כל פגישה בת  6 שעות פעם בעילבון ופעם בווחאת אל סלאם/ נוה שלום.  שתי פגישות יוקדשו לסיורים מקצועיים משותפים  באזורים בהם יוצעו פרויקטים אקטואליים. למשל במקומות כמו: עכו, חיפה, נצרת עילית, טייבה. בכל פגישה תנתן הרצאה מפי מומחה ולאחריה נקיים קבוצות דיון, העלאת מקרים מן השטח ובדיקת אפשרויות של שיתוף פעולה מקצועי  ובצוע שיתופי פעולה אלו.

 

פירוט חלקי הקורס:

החלק הסדנאי:

הסדנא והדיאלוג במהלך הקורס מונחים ברוח בית הספר לשלום והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי  ולפי התפיסות עליהן מושתתת העבודה שלנו.  תפיסתנו נשענת על העיקרון שהמפגש היהודי –פלסטיני  הוא מפגש בין קבוצתי, בין שתי זהויות ולא בין יחידים. המטרה מההפגשה היא פיתוח המודעות של המשתתפים לקונפליקט ולתפקידם בתוכו, הבניית הזהות תוך אינטראקציה עם האחר ואיתגור פרקטיקות של דיכוי שמבנות את החברה ומתחזקות את הקונפליקט היהודי-פלסטיני.

 

ארבע הנחות יסוד מכוונות אותנו בעבודתנו ובבואנו להכשיר סוכני שינוי לעבודה זו:

א התפיסות והאמונות עליהן בנויה זהותו והתנהגותו של האדם הינן תפיסות יציבות ועמוקות, ולרוב קשה לשנותן.  עבודתנו מנסה לחשוף תפיסות אלה כדי שהאדם יוכל להתמודד אתן.

ב המפגש הינו בין שתי קבוצות לאומיות ולא בין יחידים כאשר אנו רואים בקבוצה משהו מהותי מעבר לסך כל היחידים המרכיבים אותה.

ג הקבוצה הינה מיקרו קוסמוס של המציאות.

ד קבוצת המפגש הינה קבוצה פתוחה קשורה במציאות החיצונית ומושפעת ממנה.

הסדנא תכלול פגישות במליאה, בקבוצות קטנות דו לאומיות וחד לאומיות.

 

 

החלק העיוני: ההרצאות שינתנו בקורס: במהלך השנה נארח בכל מפגש מומחה מתחום אחר הקשור לתכנון ולקונפליקט .

מבין השמות שירצו אצלנו: פרופ' אורן יפתחאל, פרופ' מוסטפא כבהא, פרופ' גדי אלגזי, פרופ' אסעד גאנם, ד"ר חנא סוייד, ד"ר נאוה זוננשיין, אדר' ענאיה בנא-ג'רייס, ח"כ איימן עודה ואחרים.

 

 

סיורים

נקיים שני סיורים שבמהלכם ינתנו גם הרצאות: האחד בתחום שטח C  והשפעות הגדר על האזרחים הפלסטינים, מנגנון המנהל האזרחי ומדיניות התכנון: ניר שליו והאדריכל אלון כהן ליפשיץ .  

 הסיור השני יתקיים בנצרת ונצרת עילית: הקשר בין נישול ומדיניות תכנונית,

או סיור בעכו – שבה קיימת תכנית מתאר בהליך הפקדה ואישור. פגישה עם מתכננים ועם נציגי ציבור ועמותות מקומיות.

רכזי הקורס: דר. נאוה זוננשיין  וסאמר סוויד .

 

 

מסגרת הקורס

 

 

א.      סדנת דיאלוג ראשונה שתתקיים בנוה שלום. וואחאת אל סלאם  בתאריכים  25-27.2.16  למשך שלושה ימים. מיום חמישי אחר הצהרים  ותסתיים בשבת בערב. סדנא מסכמת בת יומיים ב27-28.1.17

ב. המפגשים החודשיים של הקורס יתקיימו בימי שישי אחת לחודש בבית הספר לשלום בנוה שלום או במרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי שבעילבון. לכל המפגשים תאורגן הסעה.

יתקיימו גם שני סיורים במשותף כל אחד בן 8 שעות.

תאריכי המפגשים של הקורס כולל הסיורים המשותפים:

מפגשים חודשיים

25-27.2.16 סדנא פותחת בוואחאת אל סלאם/ נוה שלום ,

25.3.16 בעילבון, 29.4.16 בנוה שלום. וואחאת אל סלאם, 27.5.16 בעילבון, 17.6.16 בנוה שלום וואחאת אל סלאם, 15.7.16 בעילבון, 23.9.16 בנוה שלום / וואחאת אל סלאם, 28.10.16 בעילבון, 25.11.16 בנוה שלום / וואחאת אל סלאם, 30.12.16  בעילבון 27-28.1.17 סדנא מסכמת בנוה שלום / וואחאת אל סלאם .