חוברת הכנס השנתי ה- 15

תאריך פרסום: 09/11/2016

החוברת כתובה בשתי שפות:

חלק ראשון:  ערבית

חלק שני:  עברית