נייר עמדה - חוק קמיניץ

תאריך פרסום: 31/01/2017

חוק קמיניץ (הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון 109), התשע"ו-2016

 נייר עמדה

הרקע להצעת החוק

ביום 19.6.2016 התקבלה החלטת ממשלה 1559[1] העוסקת בחיזוק אכיפת דיני התכנון והבניה, והמתבססת, כאמור בפתיח להחלטה, על דו"ח "הצוות להתמודדות עם תופעת הבנייה הבלתי חוקית" (דו"ח קמיניץ)[2]. במסגרת ההחלטה, ניתנה הנחיה לגורמים שונים בממשלה - בדרג הפוליטי והמקצועי, לפעול בדרכים שונות, ובין היתר ע"י תיקוני חקיקה, "לחיזוק אכיפת דיני התכנון והבניה וטיפול בהפרות ופלישות במקרקעי ציבור" במדינה, ובפרט ביישובים הערביים.