ניר עמדה - שיווק קרקעות מדינה פיתוח שכונות חדשות ושמירה על שטחים פתוחים ביישובים הערביים

תאריך פרסום: 11/04/2018

לקריאת נייר עמדה נא ללחוץ כאן