התפתחויות בתכנון ביישובים הערביים

תאריך פרסום: 24/08/2018