הזמנה לכנס השנתי ה-19 של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי בנושא קרקעות ודיור

תאריך פרסום: 05/12/2019