דיור בר השגה בחברה הערבית בישראל - למידה מהנעשה בעולם והערכת המצב בארץ