המדריך לחוק תכנון ובנייה

 מוצגת לפניכם תמצית לחוק התכנון והבניה, והדרכה סביב המושגים העיקריים בחוקי התכנון והבניה.

החלק הראשון: תקציר חוק התכנון והבניה, כולל פרקים עיקריים בחוק, בנוסף לפרקים הקשורים בתכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות ותכניות מפורטות. כמו כן גם התכניות הארציות לתשתיות לאומיות, עבירות ועונשין של חוקי התכנון והבניה, הפקעות ועוד.

 

החלק השני: הצגה מודרכת למושגים עיקריים בחוק התכנון והבניה והסבר מפורט על מושגים אלה. על איך מתמודדים איתם?. לדוגמא מציגים הדרכה על האופן שבו מגישים התנגדויות לתכניות, או מסבירים את מושגי התכנון בשפה שמובנת לכלל האוכלוסייה ולא רק לבעלי המקצוע.