מעקב אחר החלטת הממשלה 922

 כהמשך למעקב אחרי החלטת הממשלה 922, מעל"א מבצע מעקב מקצועי אחרי סוגיות התכנון והבנייה, וליווי הוועדות הגיאוגרפיות בכל הקשור להרחבת שטחי השיפוט של היישובים הערביים.

מעל"א אוסף את המידע הרלוונטי אודות התוכניות הקשורות ביישובים הערביים, והנגשת המידע לרשויות הערביות, ומסייע בפירוק החסמים לקבלת תקציבים והגשת התוכניות. כמו כן פרויקט זה כולל סנגור וייצוג בפני משרדי ומוסדות הממשלה, להקל על קבלת המידע לרשויות המקומיות, ומעקב ביצוע הסעיפים השונים.