הצדק החלוקתי

 פרויקט זה במימיון MEPI, והמטרה שלו היא חלוקה חדשה לתשלומי הארנונה והכנסות אזורי התעשייה, ליישובים הסמוכים להם, ואי הנצחת המצב הקיים של מונופול יחיד הנשלט ע"י עיר/ יישוב/ מועצה אזורית אחת. הפרויקט מנסה לקדם את ערכי הצדק החלוקתי, וחיזוק ערכי השוויון, והפחתת השסעים בין היישובים העשירים ךעניים.