הזכות לדיור ביישובים הערביים

 הפרויקט בתמיכת הקרן החדשה לישראל, והמטרה שלו היא להוסיף עוד מגרשים לבנייה על אדמות המדינה, ועל קרקע ציבורית, לזוגות הצעירים ולחיפוש עוד דרכים לפתור את בעיית הנייה הבלתי מורשית.