פרויקט הצוערים

פרויקט הצוערים במרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, מתבסס על גישה מערכתית שבמרכזה עומדת התפיסה שהצוערים נחשבים לפוטנציאל מנהיגות מקצועית תומך בתוך הרשות המקומית, אשר בשיתוף פעולה מלא עם מהנדס הרשות יתרמו לשיפור העבודה בתחומי הפיתוח העירוני, משבר הדיור, איכות ומדיניות התכנון ועוד.

הפרויקט משלב כמה אסטרטגיות פעולה של פיתוח הידע היישומי דרך הדרכה וליווי. חונכות ופגישות אישיות, הכשרה באמצעות הרצאות ופגישות עם אנשי מקצוע עבור הצוערים ומרחיבה את הידע התיאורטי שלהם. ומצד שני, הפרויקט מנצל את הידע החדש שנצבר ביישום בפרויקטים מצליחים המקודמים יחד בכל אחת מהרשויות הנבחרות. תהליך זה יוצר מצב בו הצוערים יכולים לפתח את הידע והכישורים שלהם וליישם אותם בפרויקט מעשי וראש העיר והמהנדס והרשות המקומית נהנים מפרויקט תכנון איכותי ומותאם במיוחד לרווחת התושבים.

אנו מאמינים כי שיפור מעמד ויכולות הצוערים בשלטון המקומי, דרך ליווי, ייעוץ ותמיכה מקצועית יביא להתגברות ושיפור היכולות ברשויות המקומיות הערביות בתחום הפיתוח העירוני אשר בתורם יובילו לשימוש יעיל יותר במשאבי הממשלה, להגדלת ההשתתפות בפיתוח ויישום מדיניות התכנון, שיפור איכות התכנון בעיירות ערביות ולשיפור בחיי תושביהם.