הישובים והרשויות המקומיות הערביות בישראל

בקטגוריה הזאת מוצג מידע כללי על היישובים הערבים, ומחולקת לפי מחוזות, ובכל מחוז לפי יישובים.

 המידע כולל אוכלוסיה במספרים, מדרוג סוציו-אקונומי, שטח שיפוט, גיל ממוצע, אחוז הריבוי הטבעי, שכר ממוצע, אחוז הזכאים לתעודת בגרות, מספר הדירות למגורים, קוב מים לנפש, מספר רכבים פרטיים, ותקציב הרשות המקומית לנפש.

 

לצפייה במסך מלא נא ללחוץ כאן