הצגה מודרכת למושגים עיקריים בחוק התכנון והבניה

הצגה מודרכת למושגים עיקריים בחוק התכנון והבניה והסבר מפורט על מושגים אלה.  על איך מתמודדים איתם?. לדוגמא מציגים הדרכה על האופן שבו מגישים התנגדויות לתכניות, או מסבירים את מושגי התכנון בשפה שמובנת לכלל האוכלוסייה  ולא רק לבעלי המקצוע.

 

     

 לצפייה במסך מלא נא ללחוץ כאן