קורס סוכני שינוי למתכננים

 הקורס המוצע מתקיים בשיתוף פעולה בין ביה"ס לשלום בנווה שלום והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי.

הקורס מיועד למתכננים עירוניים, אדריכלים ומהנדסים אזרחיים שהם גם מתכננים ערבים ויהודים. בחרנו במקצועות אלה בגלל השפעתם הרחבה על מערך היחסים בין יהודים ופלסטינים בישראל, ובגלל שנושאי הקרקעות  וזכויות התכנון במרחב עומדים בליבו של הסכסוך. 

תכנון או אי תכנון יכולים להפוך במקרים רבים לכלי שליטה במיעוט או בעם הנכבש. התכנון בארץ מושפע מכוחות פוליטיים ומאינטרסים כלכליים עד כדי כך שלעיתים נדמה שאין הוא אלא כלי לקידום אינטרסים של בעלי הכוח בחברה. תהליכי התכנון ותוצריו כיום אינם נתפסים ברוב המקרים במונחים של זכויות הפרט וזכויות הקהילה לשוויון, לשקיפות ולשיתוף- לא ברשויות ולא בציבור.

התוכנית עוסקת בנקודת המפגש בין הלאום והמקצוע בהקשר לקונפליקט היהודי-פלסטיני, בדילמות המעסיקות את המתכנן בבואו לאשר תכנית, לתכנן אזור או עיר. מהם השיקולים המכריעים בין השיקולים שעומדים בפני המתכנן: שיקולי זכויות אדם, שיקולי רווחת התושבים, שיקולים כלכליים שיקולים פוליטיים, שיקולים לאומיים ועוד. החיבור בין הידע הרב של ביה"ס לשלום בנושא יישוב סכסוכים והנחיית קבוצות בקונפליקט ובין הידע המקצועי הרב בנושאי תכנון של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי מאפשר עליית מדרגה בקיום הקורס.

הקורס הוא בן 120 שעות ומיועד ל24 מהנדסים,  אדריכלים העוסקים בתכנון  ומתכננים עירוניים ערבים ויהודים.